Styret

BMVenner©2015 

Styret

Styret i Bodømarkas Venner 2018

 

Jens Viggo Limstrand (leder)

Willy Sandmo (kasserer)  

Per Henrik Neeraas (sekretær)

Ellen Kristensen

Hilma Irene Øverås

Varamedlemmer

 

Håkon Renolen

Nils Arnt Moen

May-Elin Alsos

Bjørnar Nystrand

Wilhelm Gros

 

Følgende etater har møterett til styret:

Bodø kommune-OK avd, skogbrukssjef og teknisk avdeling

 

 

Revisor: Johan Steinvik