Styret

BMVenner©2015 

Styret

Styret i Bodømarkas Venner 2017

 

Jorulf Haugen (leder)

Willy Sandmo (kasserer)  

Per Henrik Neeraas

Jens Viggo Limstrand

Hilma Irene Øverås

Varamedlemmer

 

Håkon Renolen

Ellen Kristensen

May-Elin Alsos

Bjørnar Nystrand

Jorunn Storvik

 

Følgende etater har møterett til styret:

Bodø kommune-OK avd, skogbrukssjef og teknisk avdeling

 

 

Revisor: Johan Steinvik