Hva gjør vi?

BMVenner©2015 

Hva gjør vi?

Bodømarkas Venner har gjort mye for å øke friluftslivets gleder i Bodøområdet. Folk flest forbinder oss nok med de over 100 hvilebenkene vi har bygget og satt opp i marka. I tillegg har vi blant annet:

 

  • bidratt til å bygge 35 km lysløyper

 

  • laget skileikbakke med lys og to gapahuker på Bestemorenga

 

  • Gapahuker på Keiservarden, Junkerfjellet, i Mørkvedbukta og ved Tussvatnet

 

  • Satt opp skjeltersjå ved Asylsætra

 

  • rustet opp veien langs Lifoten fra Maskinisten til Vågønes

  • rustet opp stien til Hunstadtoppen

 

  • anlagt bruer og stikkrenner i hele marka

 

  • merket, skiltet og vedlikeholdt stier og løyper i hele marka

 

Et omfattende prosjekt er bygging av flere gapahuker. De gapahukene Bodømarkas Venner har bygget er flittig brukt av store og små hele året, og spesielt er det en del barnehager som er ivrige brukere. Det har satt oss på tanken om at det kanskje er behov for å bygge flere gapahuker i de områdene av marka som benyttes av barnehager og skoler. Vår hensikt med dette, er at barn tidlig skal komme ut og bli glad i naturen. Tilbakemeldingen fra barnehagene i Bodø er svært positive.