Dugnadsprogram

BMVenner©2015 

Dugnadsprogrammet

 

Dugnadsledelsen har fullmakt til å iverksette prosjekter på eget initiativ eller etter anmodning fra kommune, organisasjoner, grunneiere eller privatpersoner dersom prosjektene ligger innenfor BMV's kjerneoppgaver

 

Noe av det som er planlagt i 2017:

 

* Ferdigstillelse av stien over Hunstadlia Dette er et STImuliprosjekt

 

* Utbedring av steni fra Vågøyvannet til Bestemorenga via Tronengdalen/lysløypa

 

* Oppsetting av gapahuk ved Tussvatn

 

* Montering av tau i Dyrlia mot Finnkonnakken

 

* Skogrydding ved kyststien (Bodøsjøen)

 

* Oppsetting av skjeltersjå. Sted ikke endelig avklart

 

*Kvisting og klopping ved Pinnfjellet

 

* Innkjøp og montering av bålring og utplassering av bord/benk på lunt sted i Mørkvedbukta

 

* Klopping myr på nedre sti fra Natoveien i nerkant av Kretjønna og til Keiserstien