Dugnadsprogram

BMVenner©2015 

Dugnadsprogrammet

 

Dugnadsledelsen har fullmakt til å iverksette prosjekter på eget initiativ eller etter anmodning fra kommune, organisasjoner, grunneiere eller privatpersoner dersom prosjektene ligger innenfor BMV's kjerneoppgaver

 

I 2017 ble det oppført gapahuk vedd Tussvatnet. I tillegg ble området oppgradert med grøfting, bålplass, sitteplasser og bordbenk. Ødelagt sti ved Vågøyvannet nord til Hestbakken ble reparert, og det ble montert støttetau og kloppet. Stien Vågøyvatnet-Tronengdalen er reparert Her er det lagt ned nye drensrør, reparert gamle rør og lagt klopper på våte partier

 

Av andre oppgaver som er utført kan nevnes ferdigstilling av sti fra Natoveien til Kretjønna og videre til Keiserstien, reperasjoner av tien ved Vågøyvannet sør, ryddet toppen på Storliaksla ( som skal være en av ti på topp målene i 2018), montert 54 m støttetau i Dyrlia mot Finnkonnakken,kloppet i overkant av tauene og ferdigstilt stien over Hunstadli. Til sammen har det gått med 1670 dugnadstimer.

 

22. februar 2017 markerte Bodømarkas venner sitt 30-årsjubileum på Molostua Ordfører og fylkeskommunens leder for kultur, miljø og folkehelse var blant gjestene..Bmv's første leder, Steinar Skogstad presenterte et rikt illustrert jubileumshefte. Det kan også nevnes st Bmv arkiv for disse 30 årene er systematisert og avlevert til Arkiv i Nordland.. Dette store arbeidet er utført av Jorulf Haugen.

 

Dessverre døde en av de trofaste dugnadsarbeiderne, Karl Moldjord på sin 85-årsdag 3. oktober 2017. Han var et stort aktivum for dugnadsgjengen til det siste, og vil bli strekt savnet.

 

For sesongen 2018 står disse prosjektenepå programmet:

 

1. Skjeltersjåg ved Svartvatnet

2. Gapahuk og grøftearbeider Dyrlia

3 .Ny bru i krysset Hjorthammarløypa/sti til Jensvolldalen

4. Grusing av turvei over Hunstadlia