Andelseiere

BMVenner©2015 

Andelseiere

Andelsinnskuddene kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og Bodø kommune og koster kr 1 000,-.

 

Følgende er andelseiere:

Norconsult, Bodø

Bodin Skogeierlag

Bodø Jeger- & Fiskerforening

Bodø & Omegns Idrettsforening (B&OI)

Bodø og Omegns Turistforening

Bodø Østre Skytterlag

BUL Bodø

Galnåsen vel

Hunstadlia vel

Hunstadmoen vel

IK Grand

Innstrandens IL

Jensvoll vel

Kjellmyrlia vel

Krykja vel

Lillegjerdåsen vel

Osphaugen vel

Salten Brukshundklubb

Skavdalslia vel

Soløyvatnet vel