Ærespriser

BMVenner©2015 

Ærespriser

Bodømarkas Venner deler ut to ærespriser; årets grunneier og Sølvkniven. Sølvkniven deles ut til en person som gjennom lang og tro tjeneste, enten gjennom styreverv, dugnadsarbeid eller på annen måte, har gjort en særskilt innsats for Bodømarkas Venner.

 

Mottakere av prisen ”årets grunneier” er:

1992: Arne Mosti

1993: Olav Kristian Hansen

1997: Helge Jakobsen

1998: Jon Strand

1999: Astrid Torsdalen

2000: Bodin Gård

2004: Eli Utne Haukland

2006: Per Eggesvik

2009: Mona og Olav Kristian Hansen

2011: Helge Reidar Nilsen

2012: Arne Kjell Pauli

2014: Hermod Stordal

 

Mottakere av prisen ”Sølvkniven” er:

1988: Erling Ilstad

1989: Torstein Ringvall

1990: Odmund Fygle

1991: Johannes Jakobsen

1992: Gerd Ilstad, Steinar Skogstad og Per Rekkedal

1993: Steinar Skogstad

1994: Egil Johnson og Gisle Johnson

1996: Egil Johnson

1997: Gisle Johnson

1998: Hans Andreassen

1999: Kåre Lunde

2000: Sture Haukland

2001: Sigmund Wenseth

2003: Bjarne Andersen

2006: Dagfinn Jordal

2008: Knut Davidsen, Per Hafnor, Ronald Kiberg, Kåre Mørkved, Kristian

         Stegen, Einar Stegen, Arnfinn Aas, Erik Gaukerud og Beate Rotefoss

2009: Arne Kongsbakk, Karl Moldjord og Carl A. Boe

2010: Jostein Vikingstad og Otto Henriksen

2012: Torbjørn Klæboe og Olaus Lakselvhaug

2015: Lars Fredrik Moe

2016: Jorunn Storvik og Svein Dundas

2017: Helge Jarl Hansen og Jørgen Karlsen