Hjem

BMVenner©2015 

Bodømarkas Venner

Bodømarkas Venner SA er et samvirkeforetak som ble stiftet i 1987. Vi skal arbeide for Bodøs befolkning gjennom å ivareta Bodømarka som fritids- og rekreasjonsområde.

 

Det er organisasjonens mål å medvirke til å gjøre Bodømarka lett tilgjengelig og attraktiv ved å

(1) Vedlikeholde og eventuelt utvide det varierte sti- og løypenettet, og

(2) Tilrettelegge for aktiviteter og opplevelser i marka.

Dette gjøres gjennom å utplassere hvilebenker, sette opp gapahuker, anlegge bålplasser o.l på egnede steder. I dette punkt inngår også vedlikehold samt opprettholdelse av utsikten ved disse stedene.

 

Disse mål må oppnås gjennom samarbeid med grunneiere, kommunale myndigheter og andre interessenter i Bodømarka. Innretninger som blir realisert i regi av organisasjonen skal søkes overdratt til kommunal eie og drift når de står ferdige.

 

Vårt største ønske er at folk skal bli bevisst på de turmulighetene som finnes i nærområdet vårt.